Krąg Matki Bożej Pielgrzymującej 

z Szensztatu

W naszej parafii powstał Krąg Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej Pielgrzymującej Królowej z Szenszatu.

Historia Kapliczki pochodzi od Ojca Kentenicha z Szensztatu z Niemiec. Kiedy 18 października 1914 roku, podczas I wojny światowej, o. Kentenich głosił nauki grupie chłopców, alumnów niższego seminarium Księży Pallotynów, mówił młodym ludziom o miłości do Maryi, wskazywał Ją jako wzór człowieka, arcydzieło rąk Bożych. Widząc szalejące zło i zagrożenie młodych dusz, zrozumiał, że wolą Bożą jest odnowienie życia pod opieką Maryi oraz zawierzenie Jej swojego życia w przymierzu miłości. Prosił Maryję aby na tym miejscu – w małej kapliczce, miejscu spotkań – podarowała młodym ludziom dom, duchową ojczyznę. Wierzył, że Matka Boża, najwspanialszy dar do naśladowania wskaże jak żyć pełnią wiary w każdych okolicznościach. Ponieważ w kapliczce nie było żadnego obrazu Matki Bożej, zakupiono w antykwariacie skromny lecz piękny oleodruk, który uroczyście zainstalowano w kapliczce 11 kwietnia 1915 roku i nazwano Matką Trzykroć Przedziwną z Szensztatu.

 PARAFIA  ŚW. MIKOŁAJA  BISKUPA

W KACZOROWIE 

 Parafia św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie

pl. Pollaka 9

59-420 Kaczorów

tel.+48  757412116

 

e-mail:mikolajkaczorow@gmail.com

Nr konta parafii

 

Obserwuj nas

Godziny Mszy Świętej

 

 

W niedziele:
Kaczorów 7.30, 12.00
Mysłów 9.00
Świdnik 10.30
W dni powszednie: 
w czasie letnim 
Kaczorów  poniedziałek 9.00
wtorek-piątek 18.00 sobota 12.00
Mysłów środa 16.30
Świdnik czwartek 16.30
w czasie zimowym 
Kaczorów  Poniedziałek 9.00
wtorek-piątek 17.00 sobota 12.00
Mysłów środa 15.30
Świdnik czwartek 15.30

 

 

 

Spowiedź

Przed każdą Mszą Świętą

© Parafia Kaczorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.