PARAFIA  ŚW. MIKOŁAJA  BISKUPA

W KACZOROWIE 

Małżeństwo

Małżeństwo katolickie jest związkiem sakramentalnym.  Sakrament ten daje małżonkom moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wykonywali swoje obowiązki, i aby dawali chrześcijańskie świadectwo wobec świata.

Zgłaszając się do kancelarii parafialnej, aby ustalić termin sakramentu małżeństwa należy mieś następujące dokumenty:

  • metrykę chrztu ( wyciągnięta tuż przed rozpoczęciem załatwiania formalności. Jest ona ważna tylko 3 miesiące)

  • dowody osobiste

  • świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej lub Indeks katechetyczny

  • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku zawierania „małżeństwa konkordatowego”).

  • akt zgonu współmałżonka w przypadku powtórnego małżeństwa.

  • prawomocny wyrok sądu w sprawie stwierdzenia rozwodu małżonków w przypadku, gdy został zawarty tylko kontrakt cywilny.

 Parafia św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie

pl. Pollaka 9

59-420 Kaczorów

tel.+48  757412116

 

e-mail:mikolajkaczorow@gmail.com

  Nr konta:

Kaczorów:

97 86471059 0411 6314 2004 0001

 Mysłów:

18 86471059 0411 6314 2000 0101

Świdnik:

09 86470007 0411 6314 2000 0109

 

 

 

 

Obserwuj nas

© Parafia Kaczorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.