Kościół filialny Matki Bożej Częstochowskiej w Świdni­ku - murowany, wzniesiony w 1854 r. przez protestantów na planie prostokąta z wieżą zwieńczoną hełmem iglicowym na osi dłuższej, nakryty dwuspadowym dachem odciętym gzymsem na ścianach szczytowych. Portale wejściowe i okna w dwóch rzędach zamknięte zostały półkoliście pod opaskami z tynku. Wewnątrz drewniane empory i drewnia­ny strop nad nawą. We wnętrzu zachował się wcześniejszy barokowy ołtarz, na ścianach figury świętych: Augustyna i Jana Nepomucena.

Świdnik

 PARAFIA  ŚW. MIKOŁAJA  BISKUPA

W KACZOROWIE 

 Parafia św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie

pl. Pollaka 9

59-420 Kaczorów

tel.+48  757412116

 

e-mail:mikolajkaczorow@gmail.com

  Nr konta:

Kaczorów:

97 86471059 0411 6314 2004 0001

 Mysłów:

18 86471059 0411 6314 2000 0101

Świdnik:

09 86470007 0411 6314 2000 0109

 

 

 

 

Obserwuj nas

© Parafia Kaczorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.