Kościół św. Jana Chrzciciela w Mysłowie – jednonawowy kościół wzniesiony w końcu XIII w. z kamienia, naroża budynku zostały wykonane z piaskowca.

Zachodnia wieża powstała w średniowieczy, południowa  w XVIII w. W tym samym czasie okna nawy zostały wymienione. W wieży znajdowały się dwa dzwony, pierwszy z 1463 r. (82 cm średnicy), kolejny z 1645 r. (97 cm średnicy, ozdobiony renesansowymi ornamentami, wykonany przez Donata Schrötera w Podgórynie). W prezbiterium znajduje się sklepienie krzyżowo- żebrowe. W kościele znajduje się późnorenesansowy, ewangelicki ołtarz drewniany. Ołtarz wykonany został przez rzeźbiarza Christoffa Kowera (Kobera, Kauera) w 1616 r.

Obecnie trwają prace konserwatorskie przy renowacji ołtarza.

Kościół św. Jana Chrzciela w Mysłowiee

 PARAFIA  ŚW. MIKOŁAJA  BISKUPA

W KACZOROWIE 

 Parafia św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie

pl. Pollaka 9

59-420 Kaczorów

tel.+48  757412116

 

e-mail:mikolajkaczorow@gmail.com

  Nr konta:

Kaczorów:

97 86471059 0411 6314 2004 0001

 Mysłów:

18 86471059 0411 6314 2000 0101

Świdnik:

09 86470007 0411 6314 2000 0109

 

 

 

 

Obserwuj nas

© Parafia Kaczorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.