1. pl
  2. en
02 stycznia 2022
STYCZEŃ O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która
03 października 2021
Cała nasza nadzieja jest w Różańcu - przekonuje pasterz diecezji świdnickiej Drodzy Członkowie wspólnot Żywego Różańca! Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!  Rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej.

Św. Jan Paweł II mówił:  "Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca" (Jan Paweł II).

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

RADIO MARYJA

PONIEDZIAŁEK -SOBOTA

6.30,12.30,20.20

Niedziela

7.15,12.30,20.20

 PARAFIA  ŚW. MIKOŁAJA  BISKUPA

W KACZOROWIE 

Żywy Różaniec

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Z  JASNEJ GÓRY

 7.30 i 16.05

 

Intencje Papieskie na Rok 2021

 

Październik 2021

Intencja papieska: Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

 

Listopad 2021

Intencja papieska: Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout* znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

 

Grudzień 2021

 

Intencja : Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

 

 

--------

* Burnout– poczucie braku satysfakcji, zatrzymanie rozwoju zawodowego, uczucie przepracowania i niezadowolenia z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało przyjemność.

 

 Parafia św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie

pl. Pollaka 9

59-420 Kaczorów

tel.+48  757412116

 

e-mail:mikolajkaczorow@gmail.com

  Nr konta:

Kaczorów:

97 86471059 0411 6314 2004 0001

 Mysłów:

18 86471059 0411 6314 2000 0101

Świdnik:

09 86470007 0411 6314 2000 0109

 

 

 

 

Obserwuj nas

© Parafia Kaczorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.